Tarieven

Ross & Woudwijk Advocaten vindt dat u als cliënt recht heeft op duidelijkheid over de kosten.

Ons kantoor biedt u optimale juridische dienstverlening tegen een gunstig tarief.

Afhankelijk van uw draagkracht wordt tijdens het eerste gesprek een uurtarief vastgesteld.

Het uurtarief van Ross & Woudwijk Advocaten is vanaf 145 €. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de advocaat alsmede van de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak.

Alle tarieven zijn exclusief 6% kantoorkosten en exclusief BTW.

Ross & Woudwijk Advocaten factureert maandelijks voor de door Ross & Woudwijk verrichte werkzaamheden. De declaraties van Ross & Woudwijk Advocaten zijn altijd inzichtelijk. Het is gebruikelijk dat Ross & Woudwijk Advocaten vraagt om betaling van een voorschot alvorens Ross & Woudwijk Advocaten begint met de juridische bijstand.De omvang van het voorschot wordt bepaald aan de hand van diverse factoren.

Wij bieden ook de mogelijkheid gebruik te maken van gefinancierde rechtshulp. U betaalt slechts de eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen.

Met ingang van 1 januari 2022 gelden de volgende inkomensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand:

Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin
Alleenstaand
Fiscaal Jaarinkomen Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen
t/m € 29.600 € 218 € 21.300
€ 29.601 - € 30.700 € 402 € 21.301 - € 22.000
€ 30.701 - € 32.100 € 574 € 22.001 - € 23.100
€ 32.101 - € 35.900 € 747
€ 23.101 - € 25.300
€ 35.901 - € 42.400 € 918 € 25.301 - € 30.000


In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen.

Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin
Alleenstaand
Fiscaal Jaarinkomen Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen
t/m € 29.000 € 380
t/m € 21.300
€ 29.601 - € 30.700 € 460 € 21.301 - € 22.000
€ 30.701 - € 32.100 € 632 € 22.001 - € 23.100
€ 32.101 - € 35.900 € 804
€ 23.101 - € 25.300
€ 35.901 - € 42.400 € 949 € 25.301 - € 30.000 

De Raad voor Rechtsbijstand gaat daarbij uit van de inkomensgegevens van twee jaar geleden (peiljaar) zoals die door de belastingdienst worden verstrekt. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt in 2023 dus naar uw inkomen en vermogen in 2021. Als u daarna opeens veel minder bent gaan verdienen kunt u de Raad voor Rechtsbijstand om de verlegging van het peiljaar vragen.

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen in box 3 in het peiljaar hoger is dan het op u van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Ross & Woudwijk geeft de mogelijkheid om voor bepaalde procedures een all-in prijs overeen te komen.