Advocaten


mr. Kim Ross  

mr. Miriam Woudwijk  


mr. Kim Ross

Mr. Ross heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 1999 afgestudeerd op het gebied van vreemdelingenrecht. Zij is enkele jaren werkzaam geweest bij VluchtelingenWerk Nederland. Van 2000 tot 2006 is mr. Ross als (senior)jurist werkzaam geweest bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland. In 2006 is mr. Ross beëdigd als advocaat.
 
Mr. Ross houdt zich op het gebied van het asielrecht bezig met vluchtelingen uit diverse landen en met asielzoekers die ervan verdacht worden mensenrechten te hebben geschonden in hun land van herkomst (1F-zaken). Tevens is zij gespecialiseerd in het bijstaan van minderjarige vluchtelingen.

Op het gebied van het vreemdelingenrecht is mr. Ross gespecialiseerd in slachtoffers van mensenhandel, aanvragen art. 64 Vw (uitstel van vertrek), gezinshereniging en vreemdelingenbewaring.


Zij maakt onderdeel uit van de Commissie Collegiale Toetsing in AC Zevenaar te Zevenaar.
 
Mr. Ross is lid van de Vereniging van Asiel Advocaten- en Juristen Nederland (VAJN) en van de Vereniging en de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA). Mr. Ross is ook lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV). Door de Raad voor Rechtsbijstand is zij geaccrediteerd als specialist in het asiel- en vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

Kim Ross heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
-     Asiel- en vluchtelingenrecht
-     Vreemdelingenrecht (plus deelrechtsgebied vreemdelingenbewaring)
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Zie verder de LinkedIn-pagina van mr. Ross


mr. Miriam Woudwijk

Mr. Woudwijk heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is in 1995 afgestudeerd op het gebied van Rechten van de Mens.

Zij is enkele jaren werkzaam geweest bij Vluchtelingenwerk in het AZC te Nijmegen. Van 2000 tot 2006 is mr. Woudwijk als jurist werkzaam geweest bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland. In 2006 is mr. Woudwijk beëdigd als advocaat.

 Zij houdt zich bezig met de volgende rechtsgebieden:
-    Asielrecht
-    Regulier vreemdelingenrecht
-    Personen- en familierecht

Mr. Woudwijk houdt zich bezig op het gebied van het asielrecht bezig met vluchtelingen uit diverse landen en met asielzoekers die ervan verdacht worden mensenrechten te hebben geschonden in hun land van herkomst (1F-zaken). Tevens is zij gespecialiseerd in het bijstaan van minderjarige vluchtelingen die verblijven in de beschermde opvang.
 

Op het gebied van het vreemdelingenrecht is mr. Woudwijk gespecialiseerd in slachtoffers van mensenhandel, aanvragen art. 64 Vw (uitstel van vertrek), gezinshereniging en vreemdelingenbewaring.

Naast het reguliere personen- en familierecht is mr. Woudwijk gespecialiseerd in echtscheidingen met internationale aspecten. Indien u in het buitenland bent getrouwd of een andere dan de Nederlandse nationaliteit heeft, kan dit gevolgen hebben voor de toepassing van het recht en de bevoegdheid van de rechtbank. Mr. Woudwijk zoekt voor u uit welk recht in uw geval van toepassing is (en het gunstigste is) en of de rechter in Nederland bevoegd is.

Mr. Woudwijk is lid van de Vereniging van Asiel Advocaten- en Juristen Nederland (VAJN) en van de Vereniging en de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).
Mr. Woudwijk is ook lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV).
Door de Raad voor Rechtsbijstand is zij geaccrediteerd als specialist in het asiel- en vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en personen- en familierecht.

Miriam Woudwijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
-     Asiel- en vluchtelingenrecht
-     Personen- en Familierecht (plus deelrechtsgebieden echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning)
-     Vreemdelingenrecht (plus deelrechtsgebied vreemdelingenbewaring)
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

*) Alle advocaten van Ross & Woudwijk Advocaten zijn lid van de NOvA, de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie voor meer informatie de website https://www.advocatenorde.nl/